CrossGym

Sopimusehdot ja säännöt

Sopimusehdot
EHDOT

 1. Asiakkuus on henkilökohtainen ja voimassa toistaiseksi yhden (1) täyden kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Mikäli asiakas tuo salille mukanaan ylimääräisiä henkilöitä, peritään asiakkaalta luvattomista käynneistä 150 €:n maksu per käyntikerta.
 2. Tietyissä erityistapauksissa (mm. pitkäaikainen sairaus, raskaus, työttömyys, ulkomaan työkomennus) voidaan jäsenyys tauottaa määräajaksi.
 3. Irtisanoutuminen tapahtuu aina kirjallisesti sähköpostilla (info@kuntokeskuscrossgym.fi ).
 4. Asiakas vastaa, että pankkitilillä on sopimuksen mukainen summa veloituspäivinä. Käteis- tai laskutusasiakas huolehtii, että maksu on muutoin suoritettu eräpäivään mennessä. Mikäli maksua ei ole suoritettu ajallaan, lähettää Kuntokeskus CrossGym muistutuslaskun, johon lisätään 5 €:n laskutuslisä sekä korkolain mukainen viivästyskorko.
 5. Toimistokulu laskuilla on 5 €. Asiakkuuden aloittamisen yhteydessä peritään 10 €:n kulkutagimaksu. Kadonneen kulkutagin korvaamisesta veloitetaan 10 €:n maksu.

SÄÄNNÖT

 1. Kuntokeskus Crossgym ei vastaa asiakkaan itse aiheuttamista tai muista asiakkaista johtuvista loukkaantumisista ja/tai menetyksistä, eivätkä asiakkaalle kuuluvasta tai luovutetusta omaisuudesta.
 2. Asiakkailta odotetaan kuntokeskuksella ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä, hyviä tapoja ja toisten kunnioittamista. Muiden asiakkaiden häiritseminen on kiellettyä.
 3. Kuntokeskuksen aukioloajat selviävät asiakastiedotteista. Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden mahdollisiin aukioloaikojen muutoksiin huolto- ja kunnostusaikoina.
 4. Asiakas on vastuussa siitä, että kuntokeskuksen tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistaa niiden sopivuuden lääkäriltään. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla.
 5. Asiakas on velvollinen seuraamaan ilmoitustaululla olevia viestejä ja noudattamaan niitä. Asiakas on myös velvollinen informoimaan kuntokeskuksen henkilökuntaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä.
 6. E-laskutuksesta ei tule asiakkaille erillistä ennakkoilmoitusta. Ennakkoilmoituksena toimii jäsensopimus, johon on merkitty kausittaisen veloituksen euromäärä.
 7. Mikäli maksut ovat myöhässä, voidaan asiakkuus purkaa kuntokeskuksen toimesta välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Asiakkuuden purkaminen ei kuitenkaan vapauta asiakasta sovituista maksuista.
 8. Kuntokeskus ei vastaa asiakkaiden kuntokeskuksesta tai pukeutumistiloista mahdollisesti katoavista tavaroista. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen tiloihin yön yli ei ole sallittua.
 9. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen kuntokeskuksen alueelle tai kuntokeskuksen järjestämiin tapahtumiin on kielletty. Kuntokeskuksen tiloissa ei saa olla päihtyneenä.
 10. Yhteystietojen muutoksista tulee ilmoittaa kuntokeskuksen henkilökunnalle välittömästi.
 11. Kuntokeskuksen omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingonkorvauksen lisäksi asiakkuus voidaan perua määräajaksi tai kokonaan. Tällöin jo suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
 12. Lasten tuominen kuntokeskukselle tapahtuu vanhempien omalla vastuulla. Lasten tuominen kuntokeskukselle on sallittu, mutta lasten tulee kuitenkin olla liikunta-alueiden ulkopuolella.
 13. Kuntokeskus CrossGym varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja, ehtoja ja hintoja

Ehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille 2 kk ennen muutosta. Mikäli asiakas kokee, että hänen
etunsa ovat em. syystä johtuen oleellisesti heikentyneet voi hän irtisanoa sopimuksen yhden
kuukauden irtisanomisajalla.